הדיון הישראלי-סיני

איננו יכולים להתעלם מהדיון הציבורי המתפתח סביב ההשקעה הגבוהה במיוחד של חברות סיניות בשוק הישראלי. הנושא שבעבר היה נידון בשיחות סלון מאחורי דלתיים סגורות, מעסיק

Read More »

Chinese Foreign Policy Under Xi

Book review In this paper, SIGNAL Founder/Executive Director Carice Witte reviews “Chinese Foreign Policy Under Xi,” an amalgam of thirteen essays about current Chinese foreign

Read More »