הדיון הישראלי-סיני

איננו יכולים להתעלם מהדיון הציבורי המתפתח סביב ההשקעה הגבוהה במיוחד של חברות סיניות בשוק הישראלי. הנושא שבעבר היה נידון בשיחות סלון מאחורי דלתיים סגורות, מעסיק

Read More »